Produkte/a> > Grundiermittel

MATOX 715P – akrilna podloga (Standard)


MATOX 715P je akrilna podloga na vodenoj bazi. Preporučuje se pre nanošenja fasadnih završnih maltera.


Priprema

Podloga za nanošenje mora biti bez masnoća i prašine. Proizvod se razblažuje sa čistom vodom u odnosu 4:1.

Nanošenje

Nanosi se valjkom, četkom ili prskanjem. U toku rada naneti sloj treba štititi od direktnog dejstva sunca i drugih izvora toplote.

715p akrilna podloga

Specifikacija

Potrošnja/Coverage: 9-15 m²/kg
Mešanje/Mixing ratio: 4:1 voda / water
Pakovanje/Packaging: kanta 5kg / 5kg can
Skladištenje/Storage: 24 meseci / 24 months

Savet

Uvek koristite podlogu pre nanošenja završnih fasadnih maltera.